Pielgrzymka Rowerowa  07-08.07.2017 - Relacja Pielgrzyma

W dniach 07-08 lipca w ramach XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej odbyła się już po raz piąty rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę z Cyprzanowa organizowana przez Stowarzyszenie Rowerowy Cyprzanów.

Sześćdziesięciu pielgrzymów – rowerzystów, po krótkim nabożeństwie w parafialnym kościele w Cyprzanowie, wyruszyło na 140 kilometrowy szlak prowadzący do sanktuarium na Jasnej Górze. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była Msza Święta u stóp Jasnogórskiego Sanktuarium. Mszę Świętą na szczycie Jasnej Góry, koncelebrowaną przez bp Piotra Sawczuka, poprzedził przejazd ponad tysiąca rowerzystów z całej Polski przez aleję NMP. W ramach dwudniowej pielgrzymki odbyły się spotkania formacyjne i katechezy.

Głównym organizatorem i koordynatorem oraz pomysłodawcą projektu "Rowerowy Cyprzanów" jest Adrian Nikel. Warto nadmienić, że rowerzyści z Cyprzanowa pielgrzymowali już do Rzymu, a w najbliższym czasie wyruszają na szlak wiodący do Kodenia.

Stowarzyszenie Rowerowy Cyprzanów skupia wokół idei rowerowego pielgrzymowania nie tylko rowerzystów z Cyprzanowa, ale także cyklistów z całej gminy Pietrowice Wielkie ,  z rejonów Raciborza , a nawet z Wrocławia.

.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem z pielgrzymki