Dzień 14 Powrót do domu.

Zmęczeni wracamy do domu busem.

Tu spotyka nas przykra niespodzianka- 7-mio godzinny przymusowy postój na granicy Austrii i Czech. Do domu dojeżdżamy ok 2 w nocy.

 Pielgrzymka Każdemu z Nas przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń , przeżyć i wzruszeń. Każdy z Nas wiózł swoje własne intencje, a także intencje naszych rodzin, znajomych , sąsiadów i parafian , którzy wspierali nas codzienną modlitwą . Wszystkie modlitwy i intencje ofiarowaliśmy Dobremu Bogu przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II.