Dzień 8. sobota

Powrót do domu pociągiem z Gdyni do Katowic a następnie z Katowic do Raciborza.