REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO ROWEROWY CYPRZANÓW

 

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę ROWEROWY CYPRZANÓW i w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość...

Zarząd Stowarzyszenia Rowerowy Cyprzanów:

 1. Nikel Adrian - prezes
 2. Kuroczik Marek - vice prezes
 3. Kuroczik Aldona - skarbnik
 4. Nikel Małgorzata - sekretarz
 5. Tebel Norbert - członek
 6. Tebel Genowefa - członek
 7. Kubik Piotr - członek
 8. Kubik Gabriela - członek

poza zarządem:

 • Zysiek Stanisław -

Stowarzyszenie "Rowerowy Cyprzanów" z siedzibą w 47-480 Cyprzanów ul. Polna 6 wpisanym do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę raciborskiego pod poz. nr 5.
NIP 6392013318
REGON 367936473

Nr konta bankowego:
50 8475 1045 2005 3501 5404 0001 - Bank Spółdzielczy w Raciborzu.

Klauzula informacyjna zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (od 25 maja 2018 r.).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest...

Historia grupy sięga wiosny 2012 roku. Wtedy to Adrian - prezes, szukał osób na diecezjalną pielgrzymkę rowerową na Górę Świętej Anny. Pojawili się pierwsi chętni i zaczął się pierwszy wspólny wyjazd w kilku osobowej grupie. Trasa liczyła 120 km. Daliśmy radę!!! Stwierdziliśmy, że trzeba pojechać...