Stowarzyszenie "Rowerowy Cyprzanów" z siedzibą w 47-480 Cyprzanów ul. Polna 6 wpisanym do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę raciborskiego pod poz. nr 5.
NIP 6392013318
REGON 367936473

Nr konta bankowego:
50 8475 1045 2005 3501 5404 0001 - Bank Spółdzielczy w Raciborzu.